Logo
Kunsttegning af Coop Byen lavet af Mads Berg
Kunsttegning af Coop Byen lavet af Mads Berg

Øst for Vallensbæk Torvevej

Området øst for Vallensbæk Torvevej fungerer i dag som Coops centrallager og består af flere aktive lagerhaller og værksteder. Vores ambition er at fremtidssikre lageret ved at flytte det til en mere tidssvarende placering. I stedet skal grunden blive til den anden og største fase af Coop Byen i samarbejde med en eller flere partnere.

Planerne for området øst for Vallensbæk Torvevej er under udvikling. Vi forventer, at hele Coop Byen står færdig omkring 2030.

Industrihistorien skal leve videre

Chaussésten, togspor, kaffetårn og Poul Henningsens særlige gadelamper. Vi vil bevare, integrere, genskabe og genanvende de vigtigste spor fra lagerområdets levende industritid i det omfang, det er muligt.

Coops ikoniske kontorbygning, der er kendetegnet ved sin funktionalistiske arkitektur, bliver bevaret, og historiske skikkelser fra Coop skal bringes til live i kvarterets gadenavne.

Læs om vores tilgang til områdets udvikling her. 

Coops industrihistorie skal bevares i bygninger og byrum